Általános szerződési feltételek

 

 

Adatvédelem

A Fánki Donuts Kft. fontosnak tartja az Ön személyes adatainak a védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által a rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat.

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át.

Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

 

Adattovábítási Nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Fánki Donuts Kft. (székhely: 1125-Budapest, Zirzen Janka utca 12.) által a www.fankidonuts.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. 
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Adatait kizárólag a szerződött fizetési szolgáltató (OTP Mobil Kft.) részére, a fizetési folyamat lebonyolítása céljából továbbítjuk, harmadik fél részére nem adjuk át.

 

Jogi Nyilatkozat

Az oldalon található teljes tartalom - szöveg és fénykép, egyéb szellemi tulajdon -  a Fánki Donuts Kft. szellemi tulajdonát képezi.

Az előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.

 

Impresszum

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető), aki:

Cégnév: Fánki Donuts Kft.

Székhely: 1125-Budapest, Zirzen Janka utca 12.

Telephely: 1065-Budapest, Nagymező utca 6.

Cégjegyzékszám: 0109179795

Adószáma: 24739920-2-43

Telefonszám:: +36-30-4856839

Elektronikus levelezési cím: info##kukac##fankidonuts.com

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse és részére mindaz, hozzáférhető legyen.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősséget nem vállal.

 

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF a Fánki Donuts Kft. (székhely: 1125-Budapest, Zirzen Janka utca 12.,  adószáma: 24739920-2-43 ; cégjegyzékszám: 0109179795 ; E-mail: info##kukac##fankidonuts.com; a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.fankidonuts.com weboldalon és ennek az aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

1.2. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webáruház) a Szolgáltató által készített és forgalmazott termékek Ügyfelek részére történő értékesítésére. A Webáruházból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát és a házhozszállítás igénybevétele esetén a kiszállítási költséget is megfizeti.

1.4. A Webáruházban megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Weboldalon található, a konkrét termék leírása tartalmazza. A termékek vételára mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

1.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, és így a szerződést nem módosítja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

1.6. A Szolgáltató több áru egyidejű megrendelését egy csomagként számolja.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Weboldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

3. A MEGRENDELÉS

3.1. Az Ügyfél a regisztrációt követően a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével az Ügyfél vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha az Ügyfél valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően az Ügyfélnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben az Ügyfél a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelést követően az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik. KIzárólagos fizetési lehetőség: bankkártyás fizetés.

3.3. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

3.4. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 2 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél menetsül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre.

 

4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A Weboldalon megrendelt terméket a vevő bankkártyával kifizeti, majd 1 órán belül mi visszaigazoljuk, s az árú a vevő választásától függően az üzletünkben átvehető, vagy igény esetén, azt számára házhoz szállítjuk.

4.2. Szolgáltató hétfőtől péntekig, megrendelést reggel 10 és délután 16 óra között fogad, egy órán belül visszaigazolja a rendelést, s 2 órán belül kiszállítja. Szombat és vasárnap hasonló kondiciókkal, 10-től délután 14-ig fogadunk aznapra megrendelést.

4.3. Az Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan, csomagolásban szállítja ki a megrendelésben szereplő címre. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

5. PANASZKEZELÉS

5.1. Az Ügyfél a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: levelezési cím: 1125. Budapest, Zirzen Janka utca 12. , vagy Email: info##kukac##fankidonuts.com, vagy a telefonszám: +36 (30)570-4102, hétfőtől szombatig 10-20 óráig, vasárnaponként 12 és 18 óra között érhető el a Szolgáltató.

5.2. A telefonon tett panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos kérdések és panaszok, a számlavezető bank hatáskörébe tartoznak, így kérjük, hogy ezen kérdéseivel a számlavezető bankjához forduljon.

5.3. Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

EGYEBEK

6.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása azonban nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket.